Home Site Map

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣΕκτελωνισμοί απο Πτυχιούχους Εκτελωνιστές

                    

     
 

Up
ΤΟ BLOGG ΜΑΣ
Our Office via Google Map
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΤηλεφωνήστε
ή
Γράψτε μας

Βρίσκόμαστε στο κέντρο του Πειραιά
τσαμαδού 38

Α.Κ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ο.Ε

Αλέξανδρος Κουρτέσης

Τηλέφωνα/ Phone  :
  6977-636709  
 
210-4005657
 
210-4005656

       
         
info@ektelonismos.com

kourtesisa@hotmail.com 


Μεταφορές

 

 Τελευταία ανανέωση    07/11/2023   

GEOGRAPHICAL POSITION

The port of Piraeus is located on the E central Greece, in Attica, on the Saronic Gulf; part of Greater Athens. It is the port of Athens and the

 chief port in Greece. A commercial center, Piraeus has shipyards and industries that manufacture chemicals, textiles, and machinery.

Latitude: 37° 57' N Longitude: 23° 38' E
Time zone: Greenwich
+ 2 UNCTAD
Locode: GR PIR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είναι σημαντικό να διερευνήσουμε και να κατανοήσουμε πλήρως το μηχανισμό των επιδοτήσεων όπως εκείνος εφαρμόζεται από την Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εξαγωγές τροφίμων σε χώρες εκτός της Ε.Ε.

 

1. Τι εννοούμε με τον όρο επιδότηση;
Στη συνθήκη της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ένωσης, αναφέρεται ότι αγροτικά προϊόντα είναι τα προϊόντα εκείνα που προέρχονται απευθείας από το έδαφος και τη θάλασσα. Πρόκειται για κτηνοτροφικά και ιχθυερά αντίστοιχα, καθώς και προϊόντα πρώτης μεταποίησης τα οποία έχουν άμεση σχέση με αυτά. Μια από τις πρώτες πολιτικές οι οποίες εφαρμόστηκαν από την Ε.Ο.Κ. ήταν η Κοινή Αγροτική Πολιτική (Κ.Α.Π.). Το βασικό εργαλείο της Κ.Α.Π. είναι το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (FEOGA), το οποίο χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση ενεργειών και παρεμβάσεων της Κ.Α.Π. Το FEOGA αποτελείται από δύο τομείς:

1. Προσανατολισμός για επενδύσεις στον αγροτικό τομέα.

2. Εγγυήσεις για τη χρηματοδότηση των άμεσων παρεμβάσεων στις αγορές γεωργικών προϊόντων κλπ. (Επιδοτήσεις) Η επιστροφή χρημάτων από εξαγωγές, ή στην καθομιλουμένη ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ, είναι η βοήθεια που παρέχει η Ε.Ε. στους παραγωγούς/εξαγωγείς από χώρες μέλη της Ένωσης, ώστε να αντεπεξέλθουν το διεθνή ανταγωνισμό και τις χαμηλότερες τιμές στις διεθνείς αγορές. Δρουν επομένως ως ένα είδος προστατευτισμού. Οι επιδοτήσεις παρέχονται μόνο για την εξαγωγή συγκεκριμένων προϊόντων προς τρίτες χώρες μη - μέλη της Ε.Ε. και είναι ίσες με τη διαφορά των διεθνών και των κοινοτικών τιμών. Ψηφίζοντας μία φορά το μήνα, εκφράζονται σε ECU ανά 100 κιλά και είναι διαφορετικές για κάθε πρώτη ύλη, δηλαδή για κάθε προϊόν.

 
2. Ποια αγροτικά προϊόντα επιδοτούνται;
 
Eπιδοτούνται ορισμένα αγροτικά προϊόντα, ωστόσο ο εξαγωγέας, μπορεί να επιδοτηθεί και για τα βασικά προϊόντα, τα οποία χρησιμοποιούνται στα μεταποιημένα, σύμφωνα με την περιεκτικότητα. Για περισσότερες διευκρινήσεις σε θέματα επιδοτήσεων αγροτικών προϊόντων θα πρέπει κανείς να απευθυνθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, την αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπ. Γεωργίας.
 
3. Ποιος δικαιούται επιδότηση;
 
Η επιδότηση δίδεται απευθείας στον εξαγωγέα, στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η διασάφηση εξαγωγής και υπάρχει βέβαια η δυνατότητα αυτός να εκχωρήσει τα χρήματα σε τρίτο πρόσωπο, π.χ. στον παραγωγό. Ως ημερομηνία εξαγωγής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης, όπως την καθορίζει το Τελωνείο. Ωστόσο, το εμπόρευμα πρέπει να εγκαταλείψει το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. μέσα σε 60 ημέρες από την αποδοχή. Καμία επιστροφή δε χορηγείται όταν το ποσό της επιδότησης είναι λιγότερο από 25 ECU.
 
Παράδειγμα 1

Ένας Αγροτικός Συνεταιρισμός, είναι υπεύθυνος για την εξαγωγή των νωπών ροδάκινων της περιοχής της Βέροιας της Βορείου Ελλάδος, και επομένως αυτός θα λάβει το συνολικό ποσό της επιδότησης από το Υπουργείο Γεωργίας για τα ροδάκινα. Στη συνέχεια ο Συνεταιρισμός διανέμει την επιδότηση στους τοπικούς παραγωγούς ροδάκινων, σύμφωνα πάντα με την ποσότητα που έδωσαν στο Συνεταιρισμό. Παράδειγμα 2 Ας υποθέσουμε, ότι η εταιρία ΑΒΓ παράγει φρουτοχυμό, ο οποίος εξάγεται στη Σαουδική Αραβία. Μπορείτε να επιδοτηθείτε για το ποσοστό του βασικού προϊόντος, δηλαδή της ζάχαρης, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή του χυμού. Για να γίνει αυτό πρέπει να ακολουθηθούν οι διαδικασίες που αναφέρονται παρακάτω.

Προσοχή

Το ύψος των επιδοτήσεων και των πράσινων τιμών ψηφίζονται από το Συμβούλιο των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία φορά το μήνα, σύμφωνα με την προσφορά και τη ζήτηση και τις διεθνείς ισοτιμίες. Προσοχή, ο υπολογισμός για την επιστροφή, πρέπει να γίνει σύμφωνα με τη τιμή που ισχύει κατά τη διάρκεια της εξαγωγής σας.

4. Διαδικασία για την επιστροφή
Πρέπει να υποβληθεί φάκελος με απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια τοπική αρχή του Υπουργείου Γεωργίας. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι: α). Διεύθυνση εξαγωγής (επικυρωμένη φωτοτυπία) β). Βεβαίωση εξαγωγής από το Υπουργείο Γεωργίας (ΟΠΕΚΕΠΕ) Βεβαιωθείτε ότι αναγράφετε την οκταψήφια δασμολογική κλάση του προϊόντος στη βεβαίωση. Ο κωδικός αυτός είναι ενιαίος στην Ε.Ε. και μπορείτε να το γνωρίσετε από τον Εκτελωνιστή σας και το δασμολογικό της INTRASTAT που διαθέτει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας. Για τα προϊόντα του πίνακα 1 (και όχι για τα εκτός παραρτήματος ΙΙ - που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β του ΚΕΟΚ/3035/90) πρέπει στη συνέχεια της 8ψήφιας δασμολογικής κλάσης να αναγράφεται ο τριψήφιος κωδικός επιστροφών γ). Χημική Ανάλυση (θεωρημένη φωτοτυπία) Σημείωση: Δε δίδεται επιδότηση εάν τα προϊόντα δεν είναι σε υγιή ή καλή κατάσταση δ). Βεβαιώσεις Για τα μεταποιημένα εκτός παραρτήματος ΙΙ, υποχρεούται επάνω στη βεβαίωση για το Υπουργείο Γεωργία, η αναγραφή των προϊόντων βάσης, δηλαδή των επιδοτούμενων από την Ε.Ε. πρώτων υλών, για τις οποίες και θα επιδοτηθείτε. Προσοχή: Είναι αναγκαίο να δηλώσετε στο τελωνείο κατά την διάρκεια της Εξαγωγής μέσω του Εκτελωνιστή σας τις ακριβείς ποσότητες των προϊόντων βάσης που χρησιμοποιήσατε στα μεταποιημένα / συσκευασμένα εμπορεύματα. Σε περίπτωση που δεν αναγράφονται επακριβώς ή δεν προσκομίστηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ο εξαγωγέας δεν παίρνει επιδότηση.
 
5. Ειδικά θέματα
 
Εκτός της συνηθισμένης διαδικασίας για την παραλαβή επιδότησης ο εξαγωγέας έχει και κάποιες ακόμη επιλογές για να επιταχύνει την καταβολή των χρημάτων.

1. Προκαταβολή της εξαγωγικής επιστροφής: Αυτό είναι εφικτό με την κατάθεση εγγυητικής Τραπέζης. Στην περίπτωση αυτή ο υποβληθείς φάκελος εξετάζεται και η επιστροφή καταβάλλεται κατά προτεραιότητα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πλήρης φάκελος υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στη συνέχεια και αποδεσμεύεται η εγγυητική.

2. Προχρηματοδότηση εξαγωγικής επιστροφής: Η επιλογή αυτή δίνει στον εξαγωγέα τη δυνατότητα να προχρηματοδοτηθεί μέχρι και 6 μήνες πριν από την εξαγωγή. Υποβάλλεται δήλωση πληρωμής, η οποία περιέχει την περιγραφή του προϊόντος και τη σύνθεσή του, εάν είναι αναγκαίο. Στην συνέχεια, τα εμπορεύματα τίθενται υπό τελωνειακό έλεγχο και εκδίδεται διασάφηση αποταμίευσης. Για τα μεταποιημένα του πίνακα 2, η προχρηματοδότηση λαμβάνει χώρα μόνο για τα προϊόντα βάσης. Η προθεσμία από την αποταμίευση του προϊόντος βάσης έως την εξαγωγή του τελικού προϊόντος είναι 6 μήνες. Σημείωση: Η αποταμίευση μπορεί να γίνει και σε άλλο κράτος Η διασάφηση αποταμίευσης και η εγγυητική τραπέζης υποβάλλονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, και ο φάκελος εξετάζεται κατά προτεραιότητα. Σε 6 μήνες υποβάλλεται ο οριστικός εκκαθαριστικός φάκελος της εξαγωγής, ώστε να αποδεσμευτεί η εγγυητική.
3. Πιστοποιητικό προκαθορισμού: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ εκδίδει το πιστοποιητικό προκαθορισμού μετά από ειδική αίτηση και εγγυητική (η εγγυητική επιστρέφεται με το κλείσιμο της διασάφησης). Το κάθε προϊόν βάσης προκαθορίζεται χωριστά και η εγγύηση είναι ανάλογη με το προϊόν της βάσης.

Exporters Dictionary ] [ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ] EUR1 ] Certificate of Origin ] ATR1 ] CARNET TIR ] Certificate T5 ] CMR ] T2L ] Π.Φυτοϋγείας Phytosanitary ]

Send mail to info@ektelonismos.com , kourtesisa@hotmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - CUSTOM BROKER AGENCY , ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ , ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ
CONTACT US A.Kourtesis
Telef:Mobil: 6977-636709, 210-4005657 -210-4005656 Last modified: 07-Νοε-2023